Gewassen

Akkerbouw

Akkerbouw is een relevante tak van de landbouw die zich richt op het verbouwen van gewassen, zoals uien en aardappelen. Het heeft een breed scala aan activiteiten waaronder bodemvoorbereiding, gewasbescherming en oogsten. Door middel van fertigatie kunnen we de stikstofuitspoeling in uien tegengaan. Door nutriënten dicht bij de wortelzone toe te dienen, zijn er mogelijk minder meststoffen nodig en spoelt er minder uit, wat goed is voor de waterkwaliteit.

• Akkerbouw

VGB fertigatiesysteem

  • Ingebouwd in 8 ft container
  • Decoder systeem voor aansturen kranen en sensoren
  • Dubbele EC en pH regeling
  • Frequentie sturing pompen
  • Rvs frame
  • Webapp – internet
  • Watermeter + alarm
  • Automatisch filtersysteem
  • Drukgeregelde elektrische kranen
  • 5m³ tot 100 m³