Voorkom problemen

Waterbehandeling

Water ontijzeren is met name voor de agrarische sector van groot belang. IJzer, mangaan en kalk in het grondwater kunnen problemen veroorzaken voor de leidingen en het apparatuur.

gesloten systeem

Gesloten ontijzeringsinstallatie

Door ionenwisseling wordt het in het water aanwezige ijzer, mangaan en kalk aangetrokken door het filtermateriaal. Het filter wordt volautomatisch gespoeld door een zoutoplossing. Groot voordeel van de gesloten ontijzeringinstallatie is het gebruik van maar 1 pomp dus minder energieverbruik. 

• open systeem

Open ontijzeringsinstallatie

Bronwater wordt onder druk door sproeiers in het ontijzeringsvat verneveld. Hierdoor komt het aanwezige ijzer en mangaan in het water in ruime mate in contact met zuurstof waardoor deze mineralen oxyderen en vervolgens door het aanwezige granulaat in het vat afgevangen wordt.